سامانه کاریابی های خارجی

شرح

سامانه کاریابی خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به ثبت نام و مدیریت متقاضیان کار در خارج از کشور می باشد که پس از ثبت درخواست، اطلاعات رزومه ای این جویندگان کار در اختیار دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی خارجی و نیز دفتر هدایت نیروی کار خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت، بهره برداران این سامانه به شرح ذیل می باشند :

  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • ادارات کار شهرستان های کشور
  • ادارات کل استان های کشور
  • دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی سراسر کشور
  • کلیه متقاضیان کار در خارج از کشور

کارفرما: سامانه کاریابی های خارجی

خدمات: طراحی سامانه

پیوند پروژه: forec.mcls.gov.ir