5
خدمات شبکه

فیبر نوری

ما با استفاده از بستر شبکه می توانیم سرویس هایی به کاربران ارائه دهیم که به مجموع آنها خدمات شبکه گفته می شود، خدمات شبکه می توانند ارائه دهنده خدماتی خاص باشند و یا برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده شوند و یا برای یک پارچه سازی کاربران از آنها استفاده شود، یا هر نوع خدمات دیگر، خدمات شبکه بسته به بزرگی و مورد استفاده آنها می توانند، بر روی یک و یا چند سروی نصب شوند و می توانند در خدمت کاربران ، مدیران و یا حتی سرویس های دیگر قرار بگیرند.

شبکه های کامپیوتری

خدمات

خدمات راه اندازی شبکه
نصب و پیکربندی انواع تجهیزات شبکه

 

 

 

امنیت شبکه
طراحی و اجرا انواع سولوشن‬‎ های امنیتی

 

 

 

مجازی سازی

نصب و راه اندازی سرور و کلاینت های مجازی

 

خدمات سرور
پشتیبانی سرویس ها ، سرورها و کلاینت های شبکه
خدمات پسیو
طراحی و اجرا خدمات پسیو دفاتر و دیتاسنتر ها

 

 

 

خدمات مایکروسافت
راه اندازی انواع سرویس های مایکروسافت