پرداخت الکترونیکی
  • 1 اطلاعات پرداخت
  • 2 پیش فاکتور
  • 3 انتخاب درگاه و پرداخت

---
پرداخت از طریق درگاه بانک ملت
پرداخت الکترونیک از طریق درگاه بانک ملت

...